PRAWY CZŁOWIEK W SENACIE

IX kadencja Senatu

Więcej

Akty Prawne

Więcej

Biuro Senatorskie

Więcej

O Mnie

 

 

Marek Martynowski – urodził się  2 sierpnia 1970r,  ojciec  Oli i Kuby. Płocczanin, mgr ekonomii.

W latach 1994-2002 pracownik banku. Później: z-ca dyr. w płockim WORD, doradca zarządu przy Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych w Płocku, wicewojewoda mazowiecki, specjalista w Kancelarii Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, senator VIII, IX i X kadencji.

W latach 2006–11 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Obecnie:

  • wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego,
  • szef senackiej części klubu Prawa i Sprawiedliwości,
  • koordynator Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego północnego Mazowsza,
  • członek Stowarzyszenia Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ,

Prawy Człowiek w Senacie

"Moja współpraca z Markiem Martynowskim w Prawie i Sprawiedliwości od zawsze układała się bardzo dobrze. Marek jest osobą wielkiej dojrzałości osobistej, znającym znaczenie pracy i poświęcenia dla ojczyzny" - Jarosław Kaczyński

IX kadencja Senatu

Mandat senatora traktuję przede wszystkim jako służbę dla Rzeczpospolitej, przypisaną mi w wyniku zaufania, udzielonego przez społeczeństwo, na czas potrzebny do wypełnienia swych obietnic wyborczych i wynikających z nich obowiązków.


IX kadencja Senatu Rzeczpospolitej 2015-2019, to cztery pracowite lata, przeznaczone na szeroko pojętą aktywność legislacyjną, administracyjną i polityczną. To uczestniczenie w posiedzeniach Senatu i jego organów: czyli w komisjach i Prezydium Senatu. To również czas przeznaczony na składanie projektów ustaw oraz uchwał, czy formułowanie wniosków i uwag, skierowanych do rządu, z myślą, zarówno o mieszkańcach okręgu, z którego zostałem wybrany, ale też z myślą o wszystkich Polakach, których los jest bliski memu sercu.

Wykonywanie mandatu senatora to także szereg, sygnalizowanych przez Wyborców, interwencji obywatelskich, które miałem przyjemność przeprowadzać z pełną skrupulatnością i uwagą, niosąc pomoc Obywatelom w sytuacjach, gdy podjęcie decyzji przez urzędy i inne instytucje, było bez uzasadnienia odwlekane w czasie.

Dostrzegam ogromną potrzebę dalszego kontynuowania programów proobywatelskich,  zainicjowanych w ciągu ostatnich lat przez Prawo i Sprawiedliwość, a których efekty są już przecież znacząco odczuwalne w polskich domach.

Oto lista działań legislacyjnych, stanowiących finansowy fundament wsparcia polskich rodzin, a które wymagały od nas – parlamentarzystów, ogromnej aktywności i zaangażowania, na wszystkich szczeblach ich realizacji. Programy te stanowią obecnie trzon solidnego rozwoju gospodarczego, niosącego Polakom poprawę jakości życia oraz poczucie bezpieczeństwa.

 

Głosowania

 

Wystąpienia

 

Komisje

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Od: 13.11.2015 r. Do: 10.12.2015 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Od: 17.03.2016 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
Od: 12.11.2015 r. Do: 17.03.2016 r.

Komisja Ustawodawcza
Od: 10.12.2015 r.

Zespoły

Zespoły parlamentarne
________________________________________

Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na Świecie (obsługiwany przez Kancelarię Senatu)
Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.
Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Zespoły senackie
________________________________________

Senacki Zespół Przyjaciół Warmii i Mazur.
Senacki Zespół Sportowy

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close