PRAWY CZŁOWIEK W SENACIE

X kadencja Senatu

Więcej >>>>

Akty Prawne

Więcej >>>>

Biuro Senatorskie

Więcej >>>>

O Mnie

Marek Martynowski – ur.  2 sierpnia 1970r,  ojciec  Oli i Kuby. Płocczanin, mgr ekonomii.

W latach 1994-2002 pracownik banku. Później: z-ca dyr. w płockim WORD, doradca zarządu przy Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych w Płocku, wicewojewoda mazowiecki, specjalista w Kancelarii Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, senator VIII, IX i X kadencji.

W latach 2006–11 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Obecnie:

  • wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego,
  • szef senackiej części klubu Prawa i Sprawiedliwości,
  • koordynator Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego północnego Mazowsza,
  • członek Stowarzyszenia Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ,

Prawy Człowiek w Senacie

"Moja współpraca z Markiem Martynowskim w Prawie i Sprawiedliwości od zawsze układała się bardzo dobrze. Marek jest osobą wielkiej dojrzałości osobistej, znającym znaczenie pracy i poświęcenia dla ojczyzny" - Jarosław Kaczyński

X kadencja Senatu

Mandat senatora traktuję przede wszystkim jako służbę dla Rzeczpospolitej, przypisaną mi w wyniku zaufania, udzielonego przez społeczeństwo, na czas potrzebny do wypełnienia swych obietnic wyborczych i wynikających z nich obowiązków.


X kadencja Senatu Rzeczpospolitej 2019-2023, to cztery pracowite lata, przeznaczone na szeroko pojętą aktywność legislacyjną, administracyjną i polityczną. To uczestniczenie w posiedzeniach Senatu i jego organów: czyli w komisjach i Prezydium Senatu. To również czas przeznaczony na składanie projektów ustaw oraz uchwał, czy formułowanie wniosków i uwag, skierowanych do rządu, z myślą, zarówno o mieszkańcach okręgu, z którego zostałem wybrany, ale też z myślą o wszystkich Polakach, których los jest bliski memu sercu.

Wykonywanie mandatu senatora to także szereg, sygnalizowanych przez Wyborców, interwencji obywatelskich, które miałem przyjemność przeprowadzać z pełną skrupulatnością i uwagą, niosąc pomoc Obywatelom w sytuacjach, gdy podjęcie decyzji przez urzędy i inne instytucje, było bez uzasadnienia odwlekane w czasie.

Dostrzegam ogromną potrzebę dalszego kontynuowania programów proobywatelskich,  zainicjowanych w ciągu ostatnich lat przez Prawo i Sprawiedliwość, a których efekty są już przecież znacząco odczuwalne w polskich domach.

Oto lista działań legislacyjnych, stanowiących finansowy fundament wsparcia polskich rodzin, a które wymagały od nas – parlamentarzystów, ogromnej aktywności i zaangażowania, na wszystkich szczeblach ich realizacji. Programy te stanowią obecnie trzon solidnego rozwoju gospodarczego, niosącego Polakom poprawę jakości życia oraz poczucie bezpieczeństwa.

 

Głosowania

 

Wystąpienia

 

Komisje

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Od: 13.11.2015 r. Do: 10.12.2015 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Od: 17.03.2016 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
Od: 12.11.2015 r. Do: 17.03.2016 r.

Komisja Ustawodawcza
Od: 10.12.2015 r.

Zespoły

Zespoły parlamentarne
________________________________________

Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na Świecie (obsługiwany przez Kancelarię Senatu)
Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.
Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Zespoły senackie
________________________________________

Senacki Zespół Przyjaciół Warmii i Mazur.
Senacki Zespół Sportowy