Prawy Człowiek w Senacie

"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje Ciebie"
Supported by AdekJasiński