Szerokopasmowy Internet dla każdej szkoły.

Zmieniamy polskie szkoły i dostosowujemy je do wymagań współczesnego świata. W ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej korzystanie z Internetu staje się bezpłatne i bezpieczniejsze. Nasze działania znacząco wyrównują szanse uczniów. Wprowadziliśmy naukę programowania już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Kładziemy nacisk na edukację cyfrową.

  • 1,5 mld zł w ciągu 10 lat na informatyzację szkół.
  • 300 mln zł na e-podręczniki.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom nauczyciele i uczniowie korzystają z darmowych e-materiałów, e-zasobów i e-podręczników dostępnych na portalu epodreczniki.pl.

Zapoznaj się z konkretnymi propozycjami rządu, przygotowanymi z myślą o Rozwoju: