„Maluch+” to wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Wiemy, że powrót na rynek pracy młodych mam to spore wyzwanie. Dlatego pomagamy i wspieramy w podjęciu tej decyzji, tworząc dodatkowe miejsca opieki nad maluchami. Dofinansowujemy rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych. „Maluch+” to wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

  • W 2019 r. w ramach programu „Maluch+” dofinansowaliśmy 74,6 tys. miejsc opieki. To 150 zł na miejsce w instytucjach publicznych oraz 100 zł na obniżenie opłat rodziców w instytucjach niepublicznych, a w przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki dodatkowe 400 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania.
  • Przewidujemy, że do końca bieżącego roku dzięki programowi powstanie jeszcze 27,6 tys. nowych miejsc.

Tylko w 2019 r. przekażemy kolejne 450 mln zł na utworzenie nowych miejsc opieki, a także na dofinansowanie tych, które już istnieją – 73,8 tys. spośród nich jest przeznaczona dla dzieci pełnosprawnych, zaś 734 dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Zapoznaj się z konkretnymi propozycjami rządu, przygotowanymi z myślą o Rodzinie: