Zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia

Służba zdrowia to służba ludziom. Jej powszechny charakter sprawia, że jej sprawność i niedostatek mają ogólnospołeczne konsekwencje. Dlatego z każdym rokiem na udoskonalenie i modernizację służby zdrowia przeznaczamy coraz więcej środków finansowych. Nasze pierwsze postulaty zapowiadały, że do 2024 r. wysokość nakładów osiągnie 6 proc. Postanowiliśmy zrealizować ten plan szybciej.

  • Wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB.
  • Wzrost nakładów na koszty świadczeń opieki zdrowotnej. Plan finansowy na 2019 r. przewiduje, że 89,4 mld zł trafi na ochronę zdrowia, co stanowi wzrost o 8,4 mld zł w stosunku do planu finansowego NFZ za 2018 r.
  • Podwyżki dla lekarzy i lekarzy rezydentów. Wszyscy lekarze rezydenci otrzymali podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 700 zł,w przypadku specjalizacji w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową, lub o 600 zł w pozostałych. Lekarzom specjalistom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy przyznano wynagrodzenie zasadnicze w kwocie nie mniejszej niż 6750 zł brutto.
  • Podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 1100 zł miesięcznie od 1 września 2018 r. oraz o dodatkowe 100 zł od 1 lipca 2019 r.
  • Podwyżki dla ratowników medycznych. Wprowadzono wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla ratownika medycznego, dyspozytora medycznego, pielęgniarki wykonującej zawód w zespole ratownictwa medycznego – niezależnie od formy zatrudnienia – o 400 zł brutto.

 

Zapoznaj się z konkretnymi propozycjami rządu, przygotowanymi z myślą o Ochronie Zdrowia: