O Mnie

Marek Martynowski – 49 lat,  ojciec 21-letniej Oli i 6-letniego Kuby. Płocczanin, mgr ekonomii.

W latach 1994-2002 pracownik banku. Później: z-ca dyr. w płockim WORD, doradca zarządu przy Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych w Płocku, radny sejmiku, wicewojewoda mazowiecki, specjalista w Kancelarii Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, senator VIII, IX i X kadencji.

W latach 2006–11 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W 2007 r. pełnił funkcję I wicewojewody mazowieckiego.

Obecnie:

  • wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego,
  • szef senackiej części klubu Prawa i Sprawiedliwości,
  • koordynator Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego północnego Mazowsza,
  • członek Stowarzyszenia Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ,
Supported by AdekJasiński