Okręg wyborczy    część terytorium, na jaką dzieli się państwo w czasie trwania wyborów parlamentarnych, prezydenckich w celu stworzenia jednakowych list wyborczych dla danego terenu, z których wybiera się przedstawicieli. W Polsce w wyborach do Sejmu jest ich 41, wybiera się tam od 7 do 20 posłów, natomiast w wyborach do Senatu od 2011 r. okręgów wyborczych jest 100, w każdym z nich do zdobycia jest jeden mandat.

Marek Martynowski  reprezentant okręgu wyborczego nr 38 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, obejmującego obszar miasta na prawach powiatu Płocka oraz powiatów gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego (województwo mazowieckie). Okręg wyborczy utworzony został w 2011 na podstawie Kodeksu wyborczego. Wybierany jest w nim 1 senator na zasadzie większości względnej. Po raz pierwszy zorganizowano w nim wybory 9 października 2011. Wcześniej obszar okręgu nr 38 należał do okręgu nr 15.

Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Płock.

WYBORY PARLAMENTARNE 2019

WYBORY PARLAMENTARNE 2015

WYBORY PARLAMENTARNE 2011