To praca Polaków napędza gospodarkę. A walka z bezrobociem i tworzenie nowych miejsc pracy to walka z marnowaniem energii, niezbędnej do naszego rozwoju – zarówno osobistego, jak i gospodarczego. Właśnie dlatego zwalczanie bezrobocia to jeden z priorytetów i największych sukcesów rządu. Spadek stopy bezrobocia oraz wzrost liczby wolnych miejsc pracy to efekty podejmowanych przez rząd działań.

Przez wiele lat zakładano, że polska gospodarka ma konkurować przede wszystkim niskimi kosztami pracy, czyli niskimi pensjami polskich pracowników. Ale model rozwoju, który skazuje na niskie zarobki, to nie jest dobre rozwiązanie ani dla gospodarki, ani dla społeczeństwa. Musimy raczej zabezpieczać wysoki, stabilny wzrost płac. Godnie zarabiający Polacy to bezpieczne i niezależne rodziny. Dlatego realnie poprawiamy sytuację dochodową osób, które zarabiają najmniej.

Tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia w latach 2015-2019 było wyższe, niż przeciętny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej.Chcemy budować solidarne państwo, w którym za każdą pracę przysługuje godne wynagrodzenie. Dlatego ustaliliśmy minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych, zlikwidowaliśmy umowy śmieciowe.

Zapoznaj się z konkretnymi propozycjami rządu, przygotowanymi z myślą o Pracy: