Komisje

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Od: 13.11.2015 r. Do: 10.12.2015 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Od: 17.03.2016 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
Od: 12.11.2015 r. Do: 17.03.2016 r.

Komisja Ustawodawcza
Od: 10.12.2015 r.

Supported by AdekJasiński