Spadek bezrobocia i wzrost liczby wolnych miejsc pracy.

To praca Polaków napędza gospodarkę. A walka z bezrobociem i tworzenie nowych miejsc pracy to walka z marnowaniem energii, niezbędnej do naszego rozwoju – zarówno osobistego, jak i gospodarczego. Właśnie dlatego zwalczanie bezrobocia to jeden z priorytetów i największych sukcesów rządu. Spadek stopy bezrobocia oraz wzrost liczby wolnych miejsc pracy to efekty podejmowanych przez rząd działań.

Według danych z maja 2019 r.:

  • Szacowana stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc.
    Niższą stopę bezrobocia po raz ostatni odnotowano
    we wrześniu 1990 r.
  • Liczba bezrobotnych wyniosła 907,1 tys. i była niższa o 9,5 proc. niższa niż przed rokiem.
  •  Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów wyniosła 122,3 tys. i w porównaniu do kwietnia 2019 r. wzrosła o 2,9 proc.