Ochrona zdrowia to przede wszystkim świadomość i wynikająca z niej społeczna działalność, mająca na celu utrzymanie rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, zapewniającego jednostce  prawidłowe funkcjonowanie i przedłużanie życia. Wszystko po to, aby można było myśleć perspektywicznie o zdrowym rozwoju następnego pokolenia Polaków.

Służba zdrowia to służba ludziom. Jej powszechny charakter sprawia, że jej sprawność i niedostatek mają ogólnospołeczne konsekwencje. Dlatego z każdym rokiem na udoskonalenie i modernizację służby zdrowia przeznaczamy coraz więcej środków finansowych. Nasze pierwsze postulaty zapowiadały, że do 2024 r. wysokość nakładów osiągnie 6 proc. Postanowiliśmy zrealizować ten plan szybciej.

Wprowadzając sieć szpitali usprawniliśmy służbę zdrowia. Dzięki tej zmianie szpitale są bardziej stabilne finansowo, a świadczenia szpitalne i ambulatoryjne są lepiej skoordynowane.

  • Obecnie w sieci szpitali działa 587 placówek leczniczych.

Troska o zdrowie powiązania jest z troską o środowisko. Czyste powietrze to czysty zysk dla wszystkich. Dym z przestarzałych pieców i kotłów to trująca mieszanka wybuchowa.

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne

Zapoznaj się z konkretnymi propozycjami rządu, przygotowanymi z myślą o Ochronie Zdrowia: