Czym będzie sieć szpitali?

Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

Wprowadzając sieć szpitali usprawniliśmy służbę zdrowia. Dzięki tej zmianie szpitale są bardziej stabilne finansowo, a świadczenia szpitalne i ambulatoryjne są lepiej skoordynowane.

  • Obecnie w sieci szpitali działa 587 placówek leczniczych.

Zapoznaj się z konkretnymi propozycjami rządu, przygotowanymi z myślą o Ochronie Zdrowia: