Troska o zdrowie powiązania jest z troską o środowisko. Czyste powietrze to czysty zysk dla wszystkich. Dym z przestarzałych pieców
i kotłów to trująca mieszanka wybuchowa.

Smog to zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i dla upraw, klimatu, roślin czy zwierząt.

 

    • 103 mld zł do 2029 r. na dofinansowanie inwestycji poprawiających jakość powietrza w polskich domach – Program Czyste Powietrze realizowany przez NFOŚIGW. Modernizacją zostanie objętych ponad 3 mln domów.
    • 1,2 mld zł do 2024 r. – Rządowy Program “Stop Smog” dla ubogich energetycznie.
    • Uruchomienie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji – projekt “Zone”.
    • Wsparcie Śląska i Małopolski w walce o czyste powietrze

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne

O programie „Czyste powietrze”

Zapoznaj się z konkretnymi propozycjami rządu, przygotowanymi z myślą o Ochronie Zdrowia: