Likwidujemy wykluczenie komunikacyjne polskich regionów. Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych zostanie zmodernizowanych wiele kilometrów dróg lokalnych – gminnych i powiatowych – czyli tych, którymi na co dzień poruszają się Polacy.

Polscy rolnicy nie boją się wyzwań i ciężkiej pracy, ale bardziej niż inni narażeni są na skutki ekstremalnych sytuacji, takich jak klęski żywiołowe. Takie zdarzenia wymagają sprawnego rozwiązania, które nasz rząd oferuje. Rolnicy poszkodowani suszą otrzymują potrzebne wsparcie.

Już teraz wspieramy tych, którzy ucierpieli w wyniku suszy. Ale to nie wszystko. Chcemy też zapobiegać efektom klęski suszy poprzez program retencji wodnej oraz budowy systemów melioracji, w tym nowoczesnych systemów irygacyjnych.

Zapoznaj się z konkretnymi propozycjami rządu, przygotowanymi z myślą o Infrastrukturze: