Chcemy budować solidarne państwo, w którym za każdą pracę przysługuje godne wynagrodzenie. Dlatego ustaliliśmy minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych, zlikwidowaliśmy umowy śmieciowe.

  • Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych 14,70 zł.

Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. wyniesie co najmniej 16 zł.