Przez wiele lat zakładano, że polska gospodarka ma konkurować przede wszystkim niskimi kosztami pracy, czyli niskimi pensjami polskich pracowników. Ale model rozwoju, który skazuje na niskie zarobki, to nie jest dobre rozwiązanie ani dla gospodarki, ani dla społeczeństwa. Musimy raczej zabezpieczać wysoki, stabilny wzrost płac. Godnie zarabiający Polacy to bezpieczne i niezależne rodziny. Dlatego realnie poprawiamy sytuację dochodową osób, które zarabiają najmniej.

Tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia w latach 2015-2019 było wyższe, niż przeciętny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej.Chcemy budować solidarne państwo, w którym za każdą pracę przysługuje godne wynagrodzenie. Dlatego ustaliliśmy minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych, zlikwidowaliśmy umowy śmieciowe.

 

  • Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł,a minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych 14,70 zł
  • Płaca minimalna 3000 zł do końca 2021r.
  • Płaca minimalna 4000 zł do końca 2023r. 
  • Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. wyniesie co najmniej 16 zł.