Przez wiele lat zakładano, że polska gospodarka ma konkurować przede wszystkim niskimi kosztami pracy, czyli niskimi pensjami polskich pracowników. Ale model rozwoju, który skazuje na niskie zarobki, to nie jest dobre rozwiązanie ani dla gospodarki, ani dla społeczeństwa. Musimy raczej zabezpieczać wysoki, stabilny wzrost płac. Godnie zarabiający Polacy to bezpieczne i niezależne rodziny. Dlatego realnie
poprawiamy sytuację dochodową osób, które zarabiają najmniej. Tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia w latach 2015-2019 było wyższe, niż przeciętny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

  • O 500 zł podnieśliśmy płacę minimalną w porównaniu do 2015 r., a w 2020 r. kwota tego wzrostu wyniesie 700 zł.
    2250 zł brutto wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r., a w 2020 r. będzie to już co najmniej 2450 zł.
  • W 2020 r. w porównaniu do 2015 r. (po niecałych 5 latach) płaca minimalna zostanie w sumie podniesiona o 40 proc.