Podnosimy bezpieczeństwo finansowe Polaków i dbamy o ich spokojną emeryturę. PPK to pierwszy w Polsce program uzupełniającego, długoterminowego, całkowicie prywatnego oszczędzania. Poza wpłatami pracownika, jego prywatne konto PPK będą zasilały dodatkowe wpłaty ze strony pracodawcy i państwa. Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia zmiany w kapitałowej części systemu emerytalnego.

  • 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej otrzyma na konto PPK od państwa każdy oszczędzający.
  • 240 zł dopłaty co roku, po spełnieniu określonych warunków, otrzyma na konto PPK od państwa każdy oszczędzający.