„Rodzina 500+” na każde dziecko od 1 lipca 2019

Rodzina to fundament, na którym wznosi się całe państwo. Dlatego to wspieraniu rodzin nadaliśmy priorytetowe znaczenie i w kwietniu 2016 r. uruchomiliśmy Program “Rodzina 500+”. Program znacznie poprawił sytuację polskich rodzin, dał im bezpieczeństwo i perspektywę rozwoju. Obniżyliśmy poziom ubóstwa wśród dzieci do najniższego poziomu w historii Polski. Dzięki naszym działaniom Polacy częściej decydują się na posiadanie dzieci.

R O D Z I N A 500+

  • Programem objęliśmy 2,4 mln rodzin, w tym 1,5 mln rodzin z dwojgiem dzieci i 383 tys. rodzin wielodzietnych.
  • W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do końca marca 2019 r. w ramach programu „Rodzina 500+ przekazaliśmy polskich rodzinom 69 mld zł.
  • 3,6 mln dzieci objętych programem. Widzimy pozytywne skutki naszych działań. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć program 500+ i od 1 lipca 2019 r. świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie, niezależnie od dochodów rodziny, będzie przysługiwać na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Programem zostanie objętych dodatkowo 3,2 mln dzieci.

 

Zapoznaj się z konkretnymi propozycjami rządu, przygotowanymi z myślą o Rodzinie: