„Senior+” to większa liczba miejsc w placówkach dla osób starszych.

Samotność to choroba współczesnego świata. Szczególnie narażone na nią mogą być osoby starsze. Dzienne domy i kluby „Senior+” dają osobom starszym możliwość aktywnego spędzenia czasu przez kilka godzin dziennie. Przekrojowa i zróżnicowana oferta obejmuje zarówno pomoc w codziennych czynnościach, przez zapewnienie posiłku, aż po pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych. Seniorzy są zapraszani także do udziału w zajęciach ruchowych oraz aktywnego brania udziału w życiu kulturalnym.