Niektórzy twierdzą, że w sporcie liczy się szczęście. My sądzimy, że szczęściu trzeba pomóc. Dlatego aktywizujemy w tym obszarze dzieci i młodzież na niespotykaną dotąd skalę. Dbając o ich zdrowie, rozwijamy lokalną infrastrukturę sportową. Inwestujemy w już istniejące obiekty, także tworzymy całkiem nowe.

  • O 57 proc. w 2018 r. wzrósł odsetek dzieci i młodzieży objętych sportowymi programami w porównaniu do 2015 r.
  • Blisko 2,3 mld zł przeznaczyliśmy w latach 2016-2019 na rozwój infrastruktury sportowej. Kwota ta pozwoli na budowę, przebudowę lub remont nawet 6000 obiektów w całej Polsce.
  • W latach 2016-2019 przeznaczyliśmy ponad 142 mln zł na wsparcie klubów sportowych w ramach Rządowego Programu „KLUB”.
  • Ponad 146 mln zł – tyle środków przeznaczyliśmy na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w latach 2017-2019.

Dzięki takim działaniom, jak programy SKS czy KLUB, stworzyliśmy systemowe rozwiązania aktywizujące dzieci i młodzież na terenie całego kraju.

Zapoznaj się z konkretnymi propozycjami rządu, przygotowanymi z myślą o Infrastrukturze: