Przejście na emeryturę wiąże się często z obniżeniem poziomu życia. Tak być nie musi, państwo powinno działać w taki sposób, aby odejście z rynku pracy nie oznaczało od razu pogorszenia położenia obywateli. Dlatego wspieramy seniorów, systematycznie
podnosząc ich świadczenia. Szczególną uwagę przywiązujemy do wzrostu minimalnych rent i emerytur. Poprawiamy sytuację najuboższych osób z tej grupy obywateli.

  • 1100 zł brutto to minimalne świadczenie od marca 2019 r.
  • O 25 proc. wzrosły najniższe świadczenia dla emerytów i rencistów w latach 2016-2019.

Co roku podwyżki emerytur będziemy obliczać zgodnie z zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej, tak aby osoby z najniższymi świadczeniami otrzymywały godziwą podwyżkę.

Zapoznaj się z konkretnymi propozycjami rządu, przygotowanymi z myślą o Seniorach: