W 2018 r. co dziesiąte miejsce pracy w sektorze przemysłowym Unii Europejskiej powstało nad Wisłą. Oznacza to, że polski przemysł zapewniał ponad 3,9 mln miejsc pracy i był trzecim największym rynkiem pracy dla branży przemysłowej w UE, po Niemczech (8,3 mln) oraz Włoszech (4,2 mln). Nasz sektor przemysłowy skutecznie opiera się także tendencjom wskazującym na ograniczanie zatrudnienia w przemyśle.

W latach 2015-2018 nasze przedsiębiorstwa przemysłowe stworzyły 258 tys. miejsc pracy, tj. blisko 40 proc. wszystkich miejsc pracy w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Był to jednocześnie drugi najwyższy wyniki w UE – w niewielkim stopniu ustępujemy tu jedynie Niemcom.

  • 258 tys. – tyle miejsc pracy w sektorze przemysłowym utworzyła Polska w latach 2015-2018.
  • 261 tys. – tyle miejsc pracy w sektorze przemysłowym utworzyły Niemcy w latach 2015-2018